Giới thiệu truyền hình FTV

ĐẦU THU FTV – MOBITV

Là sản phẩm hợp tác chiến lược giữa mobiTV và FTV, cung cấp dịch vụ tới cho khách hàng theo lộ trình Số hóa Truyền hình của chính phủ.

Tính năng của loại đầu thu FTV là ngoài việc thu được tất cả các kênh truyền hình miễn phí mà các nhà đài khác đang phát (giống đầu T2 và S2) thì đầu thu này sẽ thu được thêm khoảng 31 kênh do Truyền hình MobiTV phát hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, khi khách hàng muốn xem thêm các kênh truyền hình trả tiền thì có thể nạp tiền để xem bình thường như các gói dịch vụ truyền hình trả tiền khác của MobiTV.
Xem video review sản phẩm FTV

 Đầu thu FTV giá bao nhiêu?Giá bán lẻ đầu thu FTV là 880.000 đồng. Khi sử dụng khách hàng cần có thêm ăng ten thu sóng truyền hình sô mặt đất, giá giao động từ 80-150.000 đồng/c

Gói cước 

  • Gói cước 31 kênh: 0 đồng
  • Gói trả tiền (FTV+): 15.000 đồng/tháng, có 24 kênh. Khi lắp đặt được tặng 60.000 vào tài khoản, tương đương 4 tháng gói cước này